[1]
M. Weurlander och J. Stockfors, ”Ledare, nr. 3, 2022”, Högre utbildning, vol. 12, nr 3, s. 92–93, feb. 2023.