[1]
A. Sonesson, ”Högre utbildning i höst”, Högre utbildning, vol. 6, nr 2, s. 93-94, okt. 2016.