[1]
K. Dodou, ”Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt”, Högre utbildning, vol. 5, nr 3, s. 175-187, dec. 2015.