[1]
J. Donnér och G. Edgren, ”Is PBL really a better way to teach and learn?”, Högre utbildning, vol. 5, nr 1, s. 35-45, juni 2015.