[1]
H. L. Sataøen, ”«Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner”, Högre utbildning, vol. 4, nr 2, s. 95-108, sep. 2014.