[1]
A. Malmberg, ”Seminariestruktur för att hjälpa studenter att tänka om en etablerad praktik”, Högre utbildning, vol. 4, nr 2, s. 141-145, sep. 2014.