[1]
A. Sonesson, M. Elmgren, M. Fjellström, L. Geschwind, och M. Larsson, ”Högre utbildning drar tillbaka artikeln ’Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav’”, Högre utbildning, vol. 4, nr 2, s. 161, apr. 2014.