[1]
A. Sonesson och M. Elmgren, ”Kritisk kollegial granskning och Högre utbildning”, Högre utbildning, vol. 4, nr 1, s. 1-4, mar. 2014.