[1]
A. Sonesson och A.-S. Henriksson, ”50 % mer Högre utbildning i år!”, Högre utbildning, vol. 3, nr 3, s. 169-171, okt. 2013.