[1]
P. Reinholdsson, ”Pedagogisk handledning”, Högre utbildning, vol. 3, nr 3, s. 239–241, sep. 2013.