[1]
H. Sveen och J. Magnusson, ”Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst”, Högre utbildning, vol. 3, nr 2, s. 87-102, mar. 2013.