[1]
J. Sivenbring, ”Kamratrespons som formativ bedömning för lärande. En analys av kamratresponstexter på lärarutbildningen”, Högre utbildning, vol. 7, nr 1, s. 1-12, juli 2017.