[1]
K. Bolander Laksov, ”Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga”, Högre utbildning, vol. 8, nr 2, s. 55–68, sep. 2018.