Wolrath Söderberg, M. ”Kritisk självreflektion I Komplexa frågor: Att hjälpa Studenterna Att Ta Makten över Sitt tänkande”. Högre Utbildning, Vol. 7, nr 2, december 2017, s. 77-90, doi:10.23865/hu.v7.1024.