Fjellström, M., och M. Wester. ”Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning”. Högre utbildning, Vol. 9, nr 1, februari 2019, s. 20-33, doi:10.23865/hu.v9.1063.