Danielsson, A., K. Andersson, A. Gullberg, och A. Hussénius. ”Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning”. Högre utbildning, Vol. 8, nr 1, februari 2018, s. 1-13, doi:10.23865/hu.v8.1112.