Florin Sädbom, R., J. Bäcklund, H. Anderström, och L. Manderstedt. ”En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal”. Högre utbildning, vol. 9, nr 1, maj 2019, s. 48-60, doi:10.23865/hu.v9.1289.