Perander, K., M. Londen, G. Holm, och S. Tiihonen. ”Becoming a University Student: An Emotional Rollercoaster”. Högre Utbildning, Vol. 10, nr 1, februari 2020, s. 1-12, doi:10.23865/hu.v10.1462.