Wennerberg, J., V. Blomström, och E. Nobel. ”Kollegial stöttning Genom Auskultation – Ett sätt Att Utveckla Ett Akademiskt lärarskap”. Högre Utbildning, Vol. 9, nr 1, juli 2019, s. 78-84, doi:10.23865/hu.v9.1515.