Zackariasson, M. ”Balansen Mellan Att Uppmuntra Och ställa Krav. En Reflektion över Studenters Uppsatsskrivande I Relation till Stress Och stöttning”. Högre Utbildning, Vol. 9, nr 2, oktober 2019, s. 15-24, doi:10.23865/hu.v9.1662.