Zackariasson, Maria. ”Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning”. Högre utbildning, vol. 9, nr 2, oktober 2019, s. 15-24, doi:10.23865/hu.v9.1662.