Persson, C., M. Melén, och D. Einarson. ”Undervisning för hållbar Utveckling: Att stödja högskolelärares Arbete Med Agenda 2030”. Högre Utbildning, Vol. 10, nr 1, maj 2020, s. 18-24, doi:10.23865/hu.v10.1949.