Pleijel, R. ”Ytinlärning Och djupinlärning – En Kritisk Reflektion Kring Normativa Tolkningar Av Begrepp I Den Samtida högskolepedagogiska Diskursen”. Högre Utbildning, Vol. 11, nr 1, mars 2021, s. 16-26, doi:10.23865/hu.v11.2261.