Melander, S. ”Att göra högre Studier tillgängliga – Ett lärarperspektiv”. Högre Utbildning, Vol. 10, nr 2, november 2020, s. 37-49, doi:10.23865/hu.v10.2290.