Tjulin, Åsa, E. MacEachen, S. Vinberg, J. Selander, P. Bigelow, och R. Larsson. ”Virtual Internationalization – we did it our way”. Högre utbildning, Vol. 11, nr 2, juni 2021, s. 1-13, doi:10.23865/hu.v11.2344.