Holmberg, J. ”Högre Utbildning Och hållbar omställning – En Reflektion över Studenternas Roll”. Högre Utbildning, Vol. 10, nr 1, juni 2020, s. 90-97, doi:10.23865/hu.v10.2424.