Stensaker, B. ”A Renewed Search for Meaning?”. Högre Utbildning, Vol. 10, nr 2, november 2020, s. 73-74, doi:10.23865/hu.v10.2666.