Ishihara, S., A. Tommasini, C. . Ponzelar, och E. . Livmar. ”“Student-Led Education for a Better world?” Reflections in Conversation”. Högre Utbildning, vol. 11, nr 3, december 2021, doi:10.23865/hu.v11.3006.