Selberg, R. ”Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap”. Högre utbildning, vol. 11, nr 2, november 2021, doi:10.23865/hu.v11.3412.