Borg, C., J. Tell, T. Lindberg, L. Nilsson, A. Olsson, och L. Skär. ”Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin”. Högre utbildning, vol. 12, nr 2, december 2022, s. 177-22, doi:10.23865/hu.v12.3560.