Lindberg-Sand, Å. ”Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov”. Högre utbildning, vol. 13, nr 1, mars 2023, s. 40-57, doi:10.23865/hu.v13.5135.