Dodou, K. ”Mångfald Bortom Identifikationer: Studentpopulationens Diversifiering Och Vetenskapens arbetssätt”. Högre Utbildning, Vol. 5, nr 3, december 2015, s. 175-87, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/761.