Sataøen, H. L. ”«Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner”. Högre utbildning, Vol. 4, nr 2, september 2014, s. 95-108, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780.