Hussénius, A., K. Andersson, A. Danielsson, och A. Gullberg. ”Ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap”. Högre utbildning, Vol. 4, nr 2, augusti 2014, s. 109-25, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/781.