Badersten, B. ”Att bedöma Och belöna Pedagogisk Skicklighet – Erfarenheter från Samhällsvetenskapliga Fakulteten Vid Lunds Universitet”. Högre Utbildning, Vol. 4, nr 2, augusti 2014, s. 147-60, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/784.