Badersten, B. ”Att bedöma och belöna pedagogisk skicklighet – erfarenheter från Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet”. Högre utbildning, Vol. 4, nr 2, augusti 2014, s. 147-60, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/784.