Sonesson, A., M. Elmgren, M. Fjellström, L. Geschwind, och M. Larsson. ”Högre utbildning drar tillbaka artikeln ’Är marknadsanpassad forskningsanknytning möjlig? Professionsutbildningar möter akademins nya krav’”. Högre utbildning, Vol. 4, nr 2, april 2014, s. 161, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/785.