Reinholdsson, P. ”Pedagogisk handledning”. Högre utbildning, vol. 3, nr 3, september 2013, s. 239-41, https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/805.