Bolander Laksov, K. ”Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga”. Högre utbildning, vol. 8, nr 2, september 2018, s. 55-68, doi:10.23865/hu.v8.996.