Wolrath Söderberg, Maria. ”Kritisk självreflektion I Komplexa frågor: Att hjälpa Studenterna Att Ta Makten över Sitt tänkande”. Högre utbildning 7, no. 2 (december 29, 2017): 77-90. åtkomstdatum februari 24, 2020. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1024.