Fjellström, Mona, och Maria Wester. ”Universitetslärares Skrivande Om Och för Sin Undervisning”. Högre utbildning 9, no. 1 (februari 13, 2019): 20-33. åtkomstdatum juni 22, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1063.