Danielsson, Anna, Kristina Andersson, Annica Gullberg, och Anita Hussénius. ”Naturvetenskap för Yngre Barn – kunskapsinnehåll I lärarstudenters Beskrivningar Av Sin Framtida Undervisning”. Högre utbildning 8, no. 1 (februari 15, 2018): 1-13. åtkomstdatum maj 19, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1112.