Holmström, Ola. ”Ensamarbetande Doktoranders Perspektiv På Forskarutbildning Och Doktorandtillvaro: Ämnesmässig Ensamhet, Den Informella Socialisationens Kraft Och erkännandets Betydelse”. Högre utbildning 8, no. 1 (mars 1, 2018): 14-29. åtkomstdatum maj 21, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1138.