Agnidakis, Paul, och Molly Sundberg. ”Studieavhopp Inom ’Hum-Sam’: Misslyckande Eller Strategi? Studenters Egna berättelser Om Hur Och varför De lämnade Sina Studier”. Högre utbildning 8, no. 2 (december 27, 2018): 116-130. åtkomstdatum maj 19, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1273.