Florin Sädbom, Rebecka, Johan Bäcklund, Helena Anderström, och Lena Manderstedt. ”En Skenbar Tydlighet? En Studie Om VFU-Handledares Och lärarstudenters Beskrivningar Av Hur bedömningsmatrisen används I Handledningssamtal”. Högre utbildning 9, no. 1 (maj 10, 2019): 48–60. åtkomstdatum april 1, 2023. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1289.