Perander, Katarina, Monica Londen, Gunilla Holm, och Susanne Tiihonen. ”Becoming a University Student: An Emotional Rollercoaster”. Högre utbildning 10, no. 1 (februari 18, 2020): 1-12. åtkomstdatum juli 15, 2020. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1462.