Johansson, Ingela, och Gudrun Seiler-Holmer. ”Utmaning Eller tillgång? Att Undervisa modersmålstalare I språkutbildning På Universitetet”. Högre utbildning 9, no. 1 (maj 28, 2019): 60-77. åtkomstdatum maj 19, 2022. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1471.