Wennerberg, Jeanna, Vendela Blomström, och Eva Nobel. ”Kollegial stöttning Genom Auskultation – Ett sätt Att Utveckla Ett Akademiskt lärarskap”. Högre utbildning 9, no. 1 (juli 4, 2019): 78-84. åtkomstdatum augusti 2, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1515.