Elbe, Jörgen, och Carl Olsmats. ”Reflektioner Kring En högre Utbildning Som lägger Grunden för Bildade företagsekonomer”. Högre utbildning 10, no. 2 (december 7, 2020): 55-65. åtkomstdatum januari 16, 2021. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1573.