Zackariasson, Maria. ”Balansen Mellan Att Uppmuntra Och ställa Krav. En Reflektion över Studenters Uppsatsskrivande I Relation till Stress Och stöttning”. Högre utbildning 9, no. 2 (oktober 4, 2019): 15-24. åtkomstdatum juli 15, 2020. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1662.