Aldrin, Emilia Sturm, Monica Eklund, och Heike Peter. ”Högskolans språk Och Mitt Eget. En Studie Av Nyantagna lärarstudenters förhållningssätt till Skrivande, skriftspråket På högskolan Och Den Egna Skrivkompetensen”. Högre utbildning 10, no. 1 (juni 3, 2020): 43-56. åtkomstdatum november 29, 2020. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1671.